Gewoon-HR rondt veiligheidstrainingen bij Twence af

Symposium Duurzame Inzetbaarheid groot succes
25/02/2016
Beetje groen, groot effect op duurzame inzetbaarheid
22/03/2016
Toon alles

Gewoon-HR rondt veiligheidstrainingen bij Twence af

Gewoon-HR heeft alle medewerkers, leidinggevenden en directie van Twence getraind!

Veiligheidsbewustzijn

Twence wil werken aan nog meer veiligheidsbewustzijn bij haar medewerkers.
Kern van de gewenste aanpak is medewerkers te trainen in het aanspreken van elkaar op onveilig gedrag op de werkvloer. We hebben ervoor gekozen niet alleen aandacht te geven aan het aanspreken op gedrag wat anders zou kunnen, maar vooral aan complimenten.

Uitgangspunten van de trainingen waren dat de inhoud en vorm optimaal moest aansluiten bij de doelgroep. Dat de opgedane kennis en ervaringen meteen inzetbaar zijn in de dagelijkse praktijk maar dat ook de deelnemers situaties uit die dagelijkse praktijk zouden inbrengen.

Daarnaast moest er veel ruimte zijn voor interactie tussen de deelnemers onderling en hebben we veel voorbeelden uit de praktijk gebruikt om de theorie toe te lichten. Dit hebben we aangevuld met de inzet van ervaren trainingsacteurs om praktijksituaties realistisch na te bootsen.

Belangrijk was dat het een interessant programma zou zijn waar deelnemers met plezier naar toe gaan.

In totaal zijn er 12 veiligheidstrainingen geweest en hebben we een succesvol traject bij Twence afgerond!