Masterclass Coachend Leidinggeven

Coachen als de bondscoach
09/08/2015
Samenwerken aan Veiligheid
11/08/2015

Masterclass Coachend Leidinggeven

Leidinggevenden vervullen een cruciale rol als het gaat om medewerkers in beweging krijgen. Gewoon-Trainen verzorgt een Masterclass ‘Coachend Leidinggeven’, waarbij de rol van leidinggevenden en/of HR-adviseur bij het leidinggeven aan veranderingen centraal staat.

Samen met bondscoaches uit de topsport, adviseurs van TNO en ervaren loopbaan-adviseurs is een tweedaagse Masterclass ontwikkeld die deelnemers helpt om medewerkers nog beter te coachen bij hun loopbaanontwikkeling.

Van een bondscoach krijgen deelnemers tips waar ze meteen iets mee kunnen. Ervaren trainers verbinden theorie, praktijk, arbeidsmarktkennis op een verrassende manier. Deelnemers werken o.b.v. de eigen leervragen aan een concreet plan van aanpak om samen met hun medewerkers vorm te geven aan hun loopbaanontwikkeling.

Module 1: Coachen van Verandering

Aandacht voor het coachen van mensen bij veranderingen. Aan deze module werkt een ervaren bondscoach mee die kennis en ervaring uit de topsport en wetenschap vertaalt naar jouw werkomgeving. Hoe krijg je mensen mee? Hoe vergroot je de energie in een team? Hoe zorg je voor realistische doelen en ambities? Daarnaast gaan we in op veranderinstrumenten en programma’s op het gebied van leidinggeven aan veranderingen.

Module 2: De Praktijk

Aandacht voor het coachen op waarden en ambities. Het motiveren van mensen om na te denken over hun eigen mobiliteit vraagt andere competenties dan het voeren van een beoordelings- of jaargesprek. We besteden aandacht aan het voeren van motiverende loopbaangesprekken en oefenen de do’s en don’ts.

Deelnemers sluiten de masterclass af met een concreet actieplan voor hun eigen team.

Iets voor jou

De Masterclass is ontwikkeld voor leidinggevenden en HR-adviseurs die willen werken aan meer beweging binnen de organisatie.

Resultaat

Je hebt op een inspirerende manier kennis opgedaan over het coachen van ontwikkeling van mensen. Je hebt nieuwe technieken geleerd en gewerkt aan jouw eigen coachingstijl.

Deelnameprijs

Deelnameprijs: € 895,-. Dit bedrag is exclusief € 47,50 per dag voor het dag arrangement en exclusief BTW.

Inschrijven

Gewenste startdatum
2 dagen1 dag
Uw gegevens
Dhr.Mevr.

Informatie