Werken aan je leidinggevende capaciteiten

Gewoon-Trainen verzorgt veel verschillende trainingen en workshops voor leidinggevenden, waarin alle facetten van leidinggeven aan de orde komen. Natuurlijk op een inspirerende, vernieuwende manier die ook ervaren managers aan het denken zet. De drie modules: Leiding geven aan jezelf, leiding geven aan een ander en leidinggeven aan een groep worden verzorgd in samenwerking met een bondscoach en een scheidsrechter. Ons aanbod wordt iedere maand groter. Een aantal workshops wordt in de vorm van open-trainingen aangeboden.

Omschrijving

trainen-als-bondscoachIn deze leergang combineren we de ervaring van bondscoaches uit de topsport met de ervaring van coaches van overheidsorganisaties en –medewerkers met de meest recente wetenschappelijke inzichten.

Alle trainingen worden verzorgd door ervaren bondscoaches in combinatie met een uitstekende trainer met veel kennis van overheidsorganisaties.

Door onze jarenlange ervaring en grote betrokkenheid bij een groot aantal gemeentelijke, provinciale en rijksoverheidsorganisaties, weten we wat er leeft binnen jouw vakgebied.

We maken voortdurend de verbinding tussen theorie, inzichten vanuit de topsport, praktijkervaring vanuit diverse organisaties met jouw persoonlijke ambities en leervragen.

In de leergang ga je aan de slag met je eigen ontwikkeling en het uitproberen van nieuwe coachingstechnieken. Je ontwikkelt op een inspirerende, praktijkgerichte manier een eigen, unieke coachingstijl. Tijdens het programma zal je zoveel mogelijk coachen en gecoacht worden, steeds gevolgd door feedback. Je gaat dus volop aan de slag met de aangereikte vaardigheden en technieken.

Er wordt aandacht besteed aan het coachen van individuele medewerkers en teams

De totale doorlooptijd van de leergang bedraagt vier maanden en bestaat uit een telefonisch doelstellend gesprek, vier trainingen van een dag en een intervisiebijeenkomst.

Module 1: Luisteren en kijken als de bondscoach

We gaan in op belangrijke coachingsvaardigheden zoals waarnemen en luisteren op meerdere niveaus. Kennis en ervaring uit de topsport en wetenschap worden gecombineerd met jouw werkomgeving zodat je concrete handvaten krijgt voor jouw eigen werkomgeving.

Module 2: Motiveren en overtuigen als de bondscoach

Aandacht voor het coachen op waarden en ambities en het vergroten van zelfoplossend vermogen. O.a. manieren om medewerkers in hun kracht te zetten krijgen veel aandacht. Daarnaast gaat een bondscoach in op manieren om (nog beter) om te gaan met ervaren belemmeringen, impasses en weerstand.

Module 3: Coachen van een succesvol team.

Het stellen en realiseren van droomdoelen, teambuilding en het omgaan groepsdynamica komen aan de orde. We delen ervaringen van een aantal Nationale teams op weg naar hun succes. Samen met een bondscoach maak je de vertaling naar jouw werkomgeving. Wat kun je toepassen en hoe?

Module 4: Aan de slag als een bondscoach.

In de laatste module komen de opgedane kennis, ervaringen en ontwikkeling samen.

Je werkt verder aan je eigen coachprofiel.

Iets voor jou

Coachen als de bondscoach is geschikt voor ambtenaren in een leidinggevende, beleids- of adviesfunctie die hun coachingsvaardigheden willen ontwikkelen.

Resultaat

Je hebt op een verrassende manier kennis opgedaan van alle facetten van coaching en bent (nog) beter in staat om het beste uit mensen te halen. Je hebt nieuwe technieken geleerd en gewerkt aan jouw eigen coachingstijl.

Het support-programma

In de leergang doe je veel nieuwe inzichten op die je meteen in jouw dagelijkse praktijk kunt inzetten. Ook na de leergang blijkf je coachen als de bondscoach!

Wij bieden een support-programma aan waarin je als deelnemer gedurende twee maanden kunt blijven klankborden over de uitdagingen waar jij in jouw organisatie tegenaan loopt.

Deelnameprijs

Deelnameprijs: € 1.495,-. Intake, syllabus, trainingsmaterialen, certificaat en het support-programma zijn inbegrepen in de prijs.

Dit bedrag is exclusief € 47,50 per dag voor het dag arrangement en exclusief BTW.

Data

  • maandag 9 november 2015
  • dinsdag 17 november 2015
  • maandag 23 november 2015
  • dinsdag 1 december 2015

Inschrijven

Kies een startdatum
Uw gegevens
Dhr.Mevr.
Is de training/workshop vol of zit er geen datum bij die u past? Vul dan dit formulier in om op de hoogte te blijven van deze training.

Masterclass Coachend Leidinggeven

Leidinggevenden vervullen een cruciale rol als het gaat om medewerkers in beweging krijgen. Gewoon-Trainen verzorgt een Masterclass ‘Coachend Leidinggeven’, waarbij de rol van leidinggevenden en/of HR-adviseur bij het leidinggeven aan veranderingen centraal staat.

Samen met bondscoaches uit de topsport, adviseurs van TNO en ervaren loopbaan-adviseurs is een tweedaagse Masterclass ontwikkeld die deelnemers helpt om medewerkers nog beter te coachen bij hun loopbaanontwikkeling.

Van een bondscoach krijgen deelnemers tips waar ze meteen iets mee kunnen. Ervaren trainers verbinden theorie, praktijk, arbeidsmarktkennis op een verrassende manier. Deelnemers werken o.b.v. de eigen leervragen aan een concreet plan van aanpak om samen met hun medewerkers vorm te geven aan hun loopbaanontwikkeling.

Module 1: Coachen van Verandering

Aandacht voor het coachen van mensen bij veranderingen. Aan deze module werkt een ervaren bondscoach mee die kennis en ervaring uit de topsport en wetenschap vertaalt naar jouw werkomgeving. Hoe krijg je mensen mee? Hoe vergroot je de energie in een team? Hoe zorg je voor realistische doelen en ambities? Daarnaast gaan we in op veranderinstrumenten en programma’s op het gebied van leidinggeven aan veranderingen.

Module 2: De Praktijk

Aandacht voor het coachen op waarden en ambities. Het motiveren van mensen om na te denken over hun eigen mobiliteit vraagt andere competenties dan het voeren van een beoordelings- of jaargesprek. We besteden aandacht aan het voeren van motiverende loopbaangesprekken en oefenen de do’s en don’ts.

Deelnemers sluiten de masterclass af met een concreet actieplan voor hun eigen team.

Iets voor jou

De Masterclass is ontwikkeld voor leidinggevenden en HR-adviseurs die willen werken aan meer beweging binnen de organisatie.

Resultaat

Je hebt op een inspirerende manier kennis opgedaan over het coachen van ontwikkeling van mensen. Je hebt nieuwe technieken geleerd en gewerkt aan jouw eigen coachingstijl.

Deelnameprijs

Deelnameprijs: € 895,-. Dit bedrag is exclusief € 47,50 per dag voor het dag arrangement en exclusief BTW.

Data:
Dinsdag 5 april 2016
Donderdag 7 april 2016
Dinsdag 12 april 2016
Donderdag 14 april 2016

Inschrijven

Kies een startdatum

Nog geen data bekend voor deze training/workshop. Klik hier om op de hoogte te blijven van deze training!

2 dagen1 dag
Uw gegevens
Dhr.Mevr.
Is de training/workshop vol of zit er geen datum bij die u past? Vul dan dit formulier in om op de hoogte te blijven van deze training.

Masterclass Fluitend Leidinggeven

fluitende-ambtenaar

Vier onderscheidende workshops voor leidinggevenden!

Inhoud

Je wilt een flinke stap maken in jouw ontwikkeling. In deze masterclass komen alle vaardigheden en kennis aan bod die er voor zorgen dat jij het verschil kunt maken in jouw rol als leidinggevende. Je leert hoe je een omgeving creëert waarin jij de doelstellingen van jouw organisaties realiseert, medewerkers net dat stapje harder willen zetten en jij fluitend naar je werk gaat. Een serie Workshops die gegarandeerd gaat zorgen voor eyeopeners!

Aan de orde komen o.a. beslissingen nemen, het maken en handhaven van duidelijke spelregels in jouw team, vergroten van spelinzicht en organisatiesensitiviteit, beter waarnemen en communiceren, omgaan met weerstand en kritiek en werken aan je eigen vitaliteit.
De Masterclass wordt verzorgd door Kevin Blom en Erik Kaptein en bestaat uit vier Modules van een dag.

Module 1: Fluitend Leidinggeven. Het opstellen en handhaven van spelregels.

Module 2: Spelinzicht, communicatie en waarnemen.

Module 3: Omgaan met kritiek en mentale weerbaarheid

Module 4: Werken aan vitaliteit en Fluitend Leidinggeven in de praktijk.

 

Iets voor jou

De Masterclass is vooral geschikt voor leidinggevenden in alle branches die een operationeel team aansturen.

Resultaat

Je hebt op een verrassende manier kennis opgedaan van alle facetten van leidinggeven en geleerd op een andere manier te kijken naar jouw rol als leidinggevende.

Na de masterclass ben je nog beter in staat om het beste uit jouw mensen te halen. Je hebt geleerd om teams nog beter aan te sturen en een werkomgeving te realiseren waar mensen met plezier werken aan het realiseren van doelstellingen.

Werkwijze

Stap 1. De intake

Voorafgaand aan de training vindt een intake plaats waarin de thema’s waarop jij je wilt ontwikkelen worden besproken. Deze informatie wordt door ons gebruikt om de inhoud van de masterclass nog beter af te stemmen op jouw ambities en leervragen Hierdoor haal je zoveel mogelijk rendement uit de workshops.

Stap 2. De training

De vierdaagse masterclass Fluitend Leidinggeven wordt verspreid over een periode van vier maanden gegeven. Het trainingsprogramma bestaat uit een combinatie van inspirerende inleidingen vanuit de dagelijkse KNVB- en organisatiepraktijk, afgewisseld met theoretische inzichten en praktijk opdrachten. Plenaire sessies worden afgewisseld met het uitwerken van opdrachten in subgroepen. Het trainingsprogramma is bijzonder afwisselend en zo opgezet dat je zowel van de scheidrechter, trainer als van elkaar leert. Voor iedere workshop werk je een opdracht uit.

Stap 3. Het support-programma

In de Masterclass doe je veel nieuwe inzichten op die je meteen in jouw dagelijkse praktijk kunt inzetten. Ook na de masterclass blijf je fluitend leidinggeven. Wij bieden een support-programma aan waarin je als deelnemer gedurende twee maanden kunt blijven klankborden over de uitdagingen waar jij in jouw organisatie tegenaan loopt.

Deelnameprijs

Deelnameprijs: € 2.495,-. Intake, syllabus, trainingsmaterialen, certificaat en het support-programma zijn inbegrepen in de prijs.

Dit bedrag is exclusief € 47,50 per dag voor het dag arrangement en exclusief BTW.

Data

Na de zomervakantie starten we een nieuwe ronde.

Inschrijven

Kies een startdatum
Uw gegevens
Dhr.Mevr.
Is de training/workshop vol of zit er geen datum bij die u past? Vul dan dit formulier in om op de hoogte te blijven van deze training.

Omschrijving

In je werk geef je inhoud aan de regiefunctie van de organisatie. Hoe je samenwerkt met de partijen in de omgeving, hoe je je profileert, de manier waarop je samen met anderen werkt aan co-creatie van beleid zijn kerncompetenties in jouw functie geworden.

De leergang Resultaatgericht samenwerken in verbinding verbindt mens en regie en bestaat uit vijf workshops van een dagdeel. De totale doorlooptijd van de leergang bedraagt vier maanden en start met een telefonisch doelstellend gesprek.

 

Alle trainingen worden verzorgd door een ervaren programmamanager die veel ervaring heeft bij verschillende gemeentelijke, provinciale en landelijke projecten in combinatie met een uitstekende trainer met veel kennis van overheidsorganisaties.

Door onze jarenlange ervaring en grote betrokkenheid bij een groot aantal gemeentelijke, provinciale en rijksoverheidsorganisaties, weten we wat er leeft binnen jouw vakgebied.

We maken voortdurend de verbinding tussen theorie en praktijkervaring vanuit diverse organisaties met jouw persoonlijke ambities en leervragen. De training laat aan de hand van praktijkvoorbeelden de do‟s en don‟ts zien van co-creatie.

Module 1: Je nieuwe rol in het netwerk. In de eerste module gaan we in op veranderingen in de omgeving en het functioneren in een netwerksamenleving. Wat zijn belangrijke trends? We gaan in op de gevolgen voor jouw organisatie en jouw eigen rol en werkzaamheden.

Deelnameprijs workshop: 155 euro (incl. vragenlijst, materiaal, locatie, koffie en thee etc..)

Module 2: Resultaat met een U-bocht. Iedere organisatie maakt onderdeel uit van een systeem. Wat betekent dat voor jouw aanpak? Aandacht voor de U-theorie en welke aanpak er nodig is om tot resultaten te komen. Daarnaast gaan we o.a. in op co-creatie en systeemanalyse en doen ervaring op met de U-theorie in de praktijk.

Deelnameprijs workshop: 155 euro (incl. vragenlijst, materiaal, locatie, koffie en thee etc..)

Module 3: Spinnend in het web

Deze module gaat over Netwerkend (samen)werken. Je analyseert jouw eigen netwerk.    Hoe liggen de verhoudingen en welke rol heb je zelf? Hoe krijg je mensen mee? Welke strategieën kun je inzetten voor een duurzaam netwerk en een goed lopende samenwerking?

Deelnameprijs workshop: 155 euro (incl. vragenlijst, materiaal, locatie, koffie en thee etc..)

Module 4: Grip op processen

Hoe kun je op een procesmatige manier met concepten en samenwerkingsnetwerken aan de slag? Hoe jou je ruimte voor ontwikkeling en stel je opdrachtgevers toch in staat om besluiten te nemen? Wat voor type procesmanager ben jij en wat betekent dat voor jouw verbinding met de omgeving?

Deelnameprijs workshop: 155 euro (incl. vragenlijst, materiaal, locatie, koffie en thee etc..)

Module 5: De Ontwerpfabriek. Hoe kom je van een idee tot een levensvatbaar concept waar mensen enthousiast over zijn? Welke stappen doorloop je om van een vraag tot een uitgewerkt product of dienstverlening te komen? Hoe kun je werken aan meer creativiteit? Wie betrek je belanghebbenden en op welke manier? Hoe zorg je dat iedereen z’n rol pakt?

Deelnameprijs workshop: 155 euro (incl. vragenlijst, materiaal, locatie, koffie en thee etc..)

Iets voor jou

De leergang Coachen is samengesteld voor ambtenaren die in hun functie invulling willen geven aan meer co-creatie, verbinding en omgevingsbewust(er) werken.

Resultaat

Je hebt op een verrassende manier kennis en ervaring opgedaan van alle facetten van je werk die relevant zijn om resultaatgerichter te kunnen samenwerken met verschillende partijen in je werk.

Deelnameprijs Leergang Resultaatgericht Samenwerken in Verbinding (5 workshops)

Totaal: 775 euro (incl. vragenlijst, materiaal, locatie, koffie en thee etc..)

Data

Resultaatgericht werken in Verbinding 1 Je Nieuwe Rol – 2/11 ochtend
Resultaatgericht werken in Verbinding 2 Resultaat met een U-bocht –  2/11 middag
Resultaatgericht werken in Verbinding 3 Spinnend in het Web – 16/11 ochtend
Resultaatgericht werken in Verbinding 4 Grip op het proces – 16/11 middag
Resultaatgericht werken in Verbinding 5 De Ontwerpfabriek – 30/11 middag

Inschrijven

Kies een startdatum
2 dagen1 dag
Uw gegevens
Dhr.Mevr.
Is de training/workshop vol of zit er geen datum bij die u past? Vul dan dit formulier in om op de hoogte te blijven van deze training.

Omschrijving

De meeste professionals vinden het meest moeilijke om mee om te gaan… weerstand. Meestal ontstaat deze in een situatie waarin je iemand een negatieve boodschap moet geven. Deze interactieve workshop gaat over weerstand en hoe je deze om kunt buigen. Je krijgt tips en tools op het gebied van gedragsverandering en wat je kunt doen om ervoor te zorgen dat weerstand afneemt. Technieken uit conflicthantering en motvierende gespreksvoering passeren de revue.

Inschrijven

Kies een startdatum

Nog geen data bekend voor deze training/workshop. Klik hier om op de hoogte te blijven van deze training!

Uw gegevens
Dhr.Mevr.
Is de training/workshop vol of zit er geen datum bij die u past? Vul dan dit formulier in om op de hoogte te blijven van deze training.
Workshop Omschrijving Trainingsdata Lokatie Aanmelden